ÖĞRENME GÜÇLÜĞÜ TEDAVİSİ


Öğrenme güçlüğü normal ya da normal zeka düzeyine sahip bireylerin çeşitli akademik alanlarda zorluk yaşaması ve potansiyellerinin altında başarı göstermeleri sonucu ortaya çıkan bir durumdur. Öğrenme güçlüğünün herhangi bir ilaç tedavisi yoktur. Öğrenme güçlüğü tanısı konulduktan sonra birey için bireysel bir eğitim programı hazırlanır. Bu programın içeriği bireyin eksik olduğu ve zorluk yaşadığı alanlara göre oluşturulur. Birey öğrenme güçlüğü semptomları ile başa çıkabilene ve hayatına adapte olabilene kadar tedavi süreci devam eder.