ÖĞRENME GÜÇLÜĞÜ TEDAVİ SÜRECİNİ ETKİLEYEN FAKTÖRLER NELERDİR ?


Normal ya da normal üzeri zeka düzeyine sahip bireylerin potansiyellerinin altında performans göstermesi; matematik, okuma ve yazma gibi akademik alanlarda güçlük çekmesiyle ortaya çıkan durum öğrenme güçlüğü olarak adlandırılır. Öğrenme güçlüğünün herhangi bir ilaç tedavisi yoktur. Tedavi, bireylerin zorluk yaşadıkları ve eksik oldukları alanlara göre hazırlanan bireysel eğitim programları ile gerçekleştirilir. Bu bireysel eğitim programları doğrusultusunda birey eğitsel olarak desteklenir. Öğrenme güçlüğünde tedavi sürecini etkileyen bazı faktörler şu şekilde sıralanabilir:

*Tanı zamanı (erken tanı tedavi sürecinde son derece önemlidir)
*Bireyin mevcut potansiyeli (zeka düzeyi)
*Okul ve öğretmen desteği
*Ailenin farkındalık düzeyi ve desteği
*Eşlik eden bir sorun olup olmaması
*Bireyin psiko-sosyal durumu
*Bireyin örselenme düzeyi
*Sosyal çevre