ÔĞRENME GÜÇLÜĞÜ TANISINDA YARARLANILAN TESTLER NELERDİR?


*ÖÖG Batarya Testi
*Matematik Testi
*Görsel İşitsel Testler
*Okuma Testi
*Gesell Gelişim Figürleri Testi
*Yazı Testi
*Saat Çizimi Testi
*Head Sağ – Sol Ayırt Etme Testi
*Harris Lateralleşme Testi
*Öncelik Sonralık İlişkilerinin Sorgulanması
Sıralama
*WISC-IV Zeka Testi
*CAS Zeka Testi

Öğrenme güçlüğünün tespiti için geliştirilmiş bir test bulunmamaktadır. Öğrenme güçlüğü semptomları gösteren bir bireyin tanılama için yazı, okuma ve matematik gibi akademik becerilerinin ölçüldüğü akademik bir değerlendirmenin uygulanması gerekir. Akademik değerlendirme sonucunda zeka düzeyinde bir sorun ya da eşlik edebilecek başka bir sorundan şüphe ediliyorsa CAS ya da WISC-IV zeka testlerinden birinin uygulanması önerilir.