ÖĞRENME GÜÇLÜĞÜ TANISI KAÇ YAŞINDA KONULMAKTADIR ?


Öğrenme güçlüğü normal ya da normal üzeri zeka düzeyine sahip bireylerin matematik, okuma, yazma gibi akademik alanlarda sorun yaşaması ve mevcut potansiyellerinin altında başarı göstermeleri sonucu ortaya çıkan bir durumdur. Öğrenme güçlüğü olan bireylerinin akranları ile aynı anda aynı hedeflere ulaşamamasının nedeni öğrenme stillerinin farklı olmasıdır. Öğrenme güçlünün tedavisi birey için hazırlanan bireysel eğitim programları ile gerçekleştirilir. Bireysel eğitim desteğine erken başlanması öğrenme güçlüğü tedavisinde en önemli noktalardan biridir. Ebeveynlerin farkındalık düzeylerinin yüksek olması ve iyi birer gözlemci olmaları ile okulöncesi dönemde de öğrenme güçlüğü tanısı konulması mümkündür. Okulöncesi öğrenme güçlüğü belirtileri şu şekilde sıralanmaktadır:

*Konuşmada gecikme
*Yeni sözcükleri yavaş öğrenme
*Konuşurken anlama en uygun kelimeyi seçmede zorluk
*Kafiyeli sözcükleri öğrenmede güçlük
*Harfleri tanımada güçlük
*Yön (yukarı, aşağı gibi) ve zaman (önce, sonra, dün, yarın gibi) kavramları konusunda sorunlar.
*Renkleri öğrenmede zorluk
*Cisimleri öğrenmede zorluk
*Sayıları öğrenmede zorluk