ÖĞRENME GÜÇLÜĞÜ TANISI ALAN BİR ÇOCUK HANGİ GELİŞİMSEL AŞAMALARDAN SAĞLIKLI OLARAK GEÇEMEMİŞTİR?


Öğrenme gelişimsel olarak 5 aşamada gerçekleşir;
1. Algısal Öğrenme: Duyma, tat, koklama, dokunma / hareket ve görme duyularının
kullanımım içerir. Uyaranlara uygun tepkide bulunabilmek bu dönemde öğrenilir.
2. Ayırt edici – Birleştirici Öğrenme: Nesneler arasındaki benzerlik ve farklılıkları ayırt etme,
bağlantılar kurabilme öğrenilir. Sıralama, eşleme, sınıflama becerileri kazanılır.
3. Özümleme: Çocuk önceki süreçleri özümler ve kullanmak istediği zaman öğrendiklerini
kendisinin bir parçası haline getirir.
4. Uyum: Özümlediği bilgiyi kullanmak ve yeni durumlara aktarabilmek aşamasıdır.
5. Sembolik Öğrenme: Öğrendiklerini sembollerle gösterebilme aşamasıdır. Sembol sistemini
öğrenerek okuma-yazma ve aritmetik becerilerin kazanıldığı aşamadır.
Öğrenme güçlüğü tanısı alan bir çocuğu, bu aşamalardan sağlıklı olarak geçememiş, yaşıtları
gibi okuma-yazma ve aritmetik öğrenme olgunluğuna erişmemiş olan çocuk olarak
tanımlayabiliriz (Güzelaydın, 2016).