ÖĞRENME GÜÇLÜĞÜ TAMAMEN GEÇER Mİ ?


Öğrenme güçlüğü tamamen geçmez. Doğru ve zamanında eğitim ile etkileri en aza indirgenir ve öğrenme güçlüğü olan birey gerekli becerileri edinebilir.