ÖĞRENME GÜÇLÜĞÜ SADECE AKADEMİK SORUNLAR MI YARATIR?


Öğrenme güçlüğü akademik sorunların yanında bireyin sosyal ve duygusal alanlarında da sorunlara yol açmaktadır.