ÖĞRENME GÜÇLÜĞÜ OLAN ÇOCUKLARIN OKUL İÇERİSİNDEKİ YASAL HAKLARI NELERDİR?


Sadece okul içerisinde ve hatta sadece ilköğretim aşamasında öğrenme güçlüğü tanısı almış (raporlu) çocukların birtakım kısıtlı hakları söz konusudur. Bunlar;

-İlk sırada oturma talep hakkı

-BEP (bireyselleştirilmiş eğitim programı) planının uygulanmasını talep hakkı

Ssınavlarda ek süre veya ayrı bir sınıf talep etme hakkı

-Ders saatlerinde ihtiyaç duyulması halinde rehberlik servisi ile görüşebilme hakkı

-Sınav kağıtlarının ayrı değerlendirilmesi talep hakkı