ÖĞRENME GÜÇLÜĞÜ OLAN ÇOCUKLAR OKULDA NASIL BİR EĞİTİM ALMALIDIR?


Öğrenme güçlüğü normal ya da normal üzeri zeka düzeyine sahip çocukların öğrenme stilleri farklı olduğu için çeşitli akademik alanlarda kendilerinden beklenilenin altında performans göstermesi ile ortaya çıkan bir durumdur. Öğrenme güçlüğünün tedavisi eğitim desteği ile gerçekleşir. Öğrenme güçlüğü yaşayan çocuklar diğer çocuklar gibi herhangi bir özel ya da devlet okulunda akranları ile birlikte eğitimlerine devam etmelidir. Ancak konu öğrenimi ve müfredat takibinde sorun yaşayacakları için bireysel eğitim desteği ile desteklenmelidirler.