ÖĞRENME GÜÇLÜĞÜ NEDİR?


Öğrenme süreci bilginin kazanılması olarak adlandırılır. Öğrenme güçlüğü olan bireyler bilginin kazanılmasında güçlük yaşarlar. Bu süreç kişinin tüm hayatını etkilese de özellikle okul yaşamını etkilemektedir. Okuma, yazma ve matematik gibi alanları etkiler. Bu yüzden de bu durum genellikle okula başlanılan ilk yıllarda ortaya çıkar. Genellikle ters yazma, sayıları birbirine karıştırma gibi belirtilerle ortaya çıkmaktadır. Bu güçlük çocuğun okul başarısızlığına, başarısızlık da çocukların psikolojik olarak olumsuz etkilenmelerine ve aile içi çatışmalar yaşamasına sebep olur. Öğrenme güçlüğü olan çocuklar hem zor öğrenirler hem de öğrendikleri bilgileri sınavlara yansıtmakta zorlanırlar. Öğrenme güçlüğü yetersiz eğitim, duygusal veya duyusal rahatsızlık, zeka geriliği gibi terimler ile açıklanamaz. Bu güçlük çok yaygın bilinmediği için bu güçlüğü yaşayan çocuklar tembel, başarısız veya dikkatsiz olarak adlandırılır.
Öğrenme güçlüğü kendi içerisinde gruplara ayrıldığı için mutlaka tek tek değerlendirilmelidir. Disleksi (okuma bozukluğu), disgrafi (yazma bozukluğu), diskalkuli (matematiksel yetileri öğrenmekte güçlük) öğrenme güçlüğünün türleridir. Okuma güçlüğü olan çocuklar okumayı öğrenmeye geçme aşamasında zorlanırlar, uzun metinleri okumaktan kaçınırlar, okuma yaparken dikkatleri kolayca dağılabilir. Yazma güçlüğü olan çocuklar yazarken ses atlarlar, dağınık ve düzensiz yazarlar. Matematiksel öğrenme güçlüğü olan çocuklar ise sembolleri birbirine karıştırırlar, çarpım tablosunu öğrenmekte güçlük yaşarlar.
Özetle öğrenme güçlüğü bireyin dikkatini, algılama ve yorumlama yetilerini etkiler.