ÖĞRENME GÜÇLÜĞÜ NEDİR? TÜRLERİ NELERDİR?


Normal ya da normal üzeri zeka düzeyine sahip bireylerin; okuma, yazma ve matematik becerilerinde zorluk yaşayıp akademik olarak başarısız olmaları sonucu ortaya çıkan güçlük öğrenme güçlüğüdür. Öğrenme güçlüğü olan bireyler normal ya da normal üzeri zeka düzeylerine sahip olmalarına rağmen öğrenme stillerindeki farklılıklardan dolayı potansiyellerinin altında başarı gösterirler. Öğrenme güçlüğü zorluk yaşanılan akademik alana göre 3 türe ayrılır. Bunlar:

-Disleksi (Okuma güçlüğü)
-Disgrafi (Matematikte güçlük)
-Diskalkuli (Yazmada güçlük)

Olarak sıralanmaktadır.