ÖĞRENME GÜÇLÜĞÜ NEDİR? TÜRLERİ NELERDİR?


Öğrenme güçlüğü bireyin zeka düzeyinin normal veya normal üzeri olup herhangi bir fizyolojik sorunu olmaksızın okuma, yazma, matematik gibi bilişsel becerilerde ve akademik alanlarda sorun yaşaması durumudur. Öğrenme güçlüğünün sebebinin merkezi sinir sistemindeki aksaklıklardan kaynaklandığı düşünülmekle beraber kesin bir sonuca ulaşılmamıştır. Öğrenme güçlüğünün üç alt türü bulunmaktadır. Bunlar:

*Disleksi (Okuma Bozukluğu)
*Disgrafi (Yazı Anlatım Bozukluğu)
*Diskalkuli (Matematik Bozukluğu)

Bireyde öğrenme güçlüğünün bir alt türü bulunabileceği gibi tüm alt türleri de bulunabilir. Öğrenme güçlüğünün türü, şiddeti ve tanı zamanı tedavi sürecini etkilemektedir.