ÖĞRENME GÜÇLÜĞÜ NEDİR?


Normal ya da normal üzeri zeka düzeyine sahip bireylerin öğrenme stillerindeki farklılıklardan dolayı; okuma, yazma ve matematik gibi eğitsel alanlarda zorluk yaşaması sonucu potansiyellerinin altında başarı göstermelerine yol açan güçlüğe öğrenme güçlüğü denilir. Öğrenme güçlüğü herhangi bir fizyolojik rahatsızlık değildir. Öğrenme güçlüğünün nedeninin kalıtsal etmenler olduğu düşünülmektedir.

Öğrenme güçlüğü yaşayan bireyler eğitim hayatlarında yaşadıkları zorluklar nedeni ile başarısız olurlar ve akranlarından geri de kalırlar. Öğrenme güçlüğünün tedavisi ise bireylerin eğitim hayatlarında yaşadıkları bu zorlukları tolere edebilmek ve akranları ile aynı düzeye erişebilmek için oluşturulan bireysel eğitim desteği ile gerçekleştirilir.