ÖĞRENME GÜÇLÜĞÜ NEDİR?


Zeka düzeyi normal ya da normalin üzerinde olan çocukların okuma, yazma ve matemetik becerilerinde sorun yaşaması ile kendini gösteren güçlüğe öğrenme güçlüğü denir. Öğrenme güçlüğü olan çocuklar okul müfredatına göre öğrenmekte ve okul müfredatını takip etmekte zorlanırlar. Öğrenme stilleri farklı olan bu çocukların akademik hayatları süresince akranlarının düzeyine erişene kadar eğitim desteği alması gerekir. Bu eğitim desteği uzman yardımı ile hazırlanmış, bireysel eğitim programları ile sağlanır.