ÖĞRENME GÜÇLÜĞÜ NASIL TESPİT EDİLİR?


Bireyin zihinsel bir problemi olmamasına rağmen okuma, yazma, matematiksel işlemler, uyum sağlama gibi alanlarda güçlük çekmesi öğrenme güçlüğü belirtileri olarak gözlemlenebilmektedir. Yalnızca öğrenme güçlüğünün tespitine yönelik geliştirilmiş bir test bulunmamaktadır. Zeka ile ilgili bir problem ya da öğrenme güçlüğüne eşlik edebilecek başka bir tanının olabileceği düşünüldüğü zaman WISC-IV ve CAS zeka testleri uygulanmaktadır. Belirtilen durumlar dışında DSM-V tanı kriterleri dikkate alınarak yapılan akademik bir değerlendirme ile öğrenme güçlüğü tespit edilebilmektedir.