ÖĞRENME GÜÇLÜĞÜ HER BİREYDE AYNI ŞEKİLDE Mİ GÖRÜLÜR?


Öğrenme güçlüğü normal ya da normal üzeri zeka düzeyine sahip bireylerin çeşitli akademik alanlarda kendilerinden beklenilen performansın altında başarı göstermeleri ile ortaya çıkan bir durumdur. Her bireyde öğrenme güçlüğünün seyri ve şiddeti farklılık gösterir. Bazı bireylerde öğrenme güçlüğü türlerinden biri gözlemlenirken bazı bireylerde ise iki türü ya da üçü de gözlemlenebilir. Bu durum öğrenme güçlüğünün şiddetinin, tedavi sürecinin, bireylerin günlük hayatlarına etki derecesinin farklılık göstermesine neden olur.