ÖĞRENME GÜÇLÜĞÜ HER BİREYDE AYNI ŞEKİLDE Mİ GÖRÜLÜR?


Öğrenme güçlüğü normal ya da normal üzeri zeka düzeyine sahip bireylerin çeşitli akademik alanlarda sorun yaşaması ve performanslarının altında başarı sergilemeleri sonucu ortaya çıkan bir güçlüktür. Öğrenme güçlüğünün üç alt türü bulunmaktadır. Bunlar; disleksi (okuma güçlüğü), diskalkuli (matematikte güçlük), disgrafi (yazı yazmada güçlük) şeklinde sınıflandırılır.

Her bireyde öğrenme güçlüğünün üç türünün de bulunması gibi bir durum söz konusu değildir. Bu sebeple öğrenme güçlüğü bireysel olarak farklılık gösterir. Bazı bireylerde her üç alt tür de gözlemlenirken; bazı bireylerde ikisi, bazı bireylerde ise yalnızca biri bulunabilir. Bu durum öğrenme güçlüğünün şiddetini ve tedavi sürecinin seyrini etkilemektedir.