ÖĞRENME GÜÇLÜĞÜ BİR GERİLİK MİDİR?


Öğrenme güçlüğü bir zeka geriliği ya da zihinsel bir engel değildir. Öğrenme güçlüğü olan bireylerin yaşadıkları öğrenme sorunları zeka düzeyindeki gerilik ile ya da engel ile ilişkili değildir. Çocuğa öğrenme güçlüğü tanısı konulabilmesi için zeka düzeyinin normal ya da normal üzeri olması şartı aranmaktadır. Öğrenme güçlüğü olan çocukların okul müfredatını takip etmekte ve okul müfredatına göre öğrenmekte sorun yaşamalarının sebebi öğrenme stillerinin farklı olması ile ilişkilidir.