ÖĞRENME GÜÇLÜĞÜ BELİRTİLERİ NELERDİR?


Öğrenme güçlüğü, farklı öğrenme stillerine sahip bireylerin normal ya da normal üzeri zeka düzeyine sahip olmalarına rağmen öğrenme stillerindeki bu farklılıklar sebebiyle matematik, okuma ve yazma gibi akademik alanlarda sorun yaşamasıdır.

Öğrenme güçlüğü belirtileri:

* Bazı harflerin okuma ve yazımlarının karıştırılması (b-d gibi),
* Tersten okuma yapma (ev yerine ve gibi),
* Okuma hızının düşük olması,
* Okuduğunu anlamada sorun gözlemlenmesi,
* Çarpım tablosunu ezberleyememe,
* Soyut işlemlerde zorluk,
* Oryantasyon ve mekan algısında sorun (sağ ve solu karıştırma),
* Zaman kavramında sorun (dün, bugün gibi zaman belirten kelimelerin yanlış kullanımı),
* Sıralı becerilerde sorun (ritmik saymalar, aylar, günler ve mevsimlerin doğru sıralamayla öğrenilememesi),

Yukarıda sıralanan belirtiler öğrenme güçlüğünde en çok gözlemlenen belirtilerdir.