ÖĞRENME GÜÇLÜĞÜ BELİRTİLERİ NELERDİR?


Öğrenme güçlüğünde en çok karşılaşılan belirtiler şu şekilde sıralanabilir:

-Harfleri karıştırma (b-d gibi)
-Sesleri karıştırma (v-f gibi)
-Sıralı ve ardaşıklık gerektiren becerilerin öğreniminde zorluk
*Alfabe
*Aylar
*Günler
*Ritmik Sayma
-Zaman ve yön kavramlarını karıştırma (dün-bugün, sağ-sol gibi)
-Okumada güçlük
*Heceleri tersten okuma
*Hece atlayarak okuma
*Satır takibi yapamama
*Hece ekleyerek okuma
-Matematikte güçlük
*Çarpım tablosunu ezberleyememe
*Sayıları tersten okuma
*Problemleri anlamama ve yapamama
-Yanlış ve eksik yazma