ÖĞRENME GÜÇLÜĞÜ


Öğrenme güçlüğü bireylerin normal ya da normal üzeri zeka düzeyine sahip olmalarına rağmen okuma, yazma ve matematik gibi akademik alanlarda sorun yaşaması sonucu ortaya çıkan bir güçlüktür. Öğrenme güçlüğü yaşayan bireyler akademik olarak kendilerinden beklenilen hedeflere akranları ile aynı anda ulaşamazlar.

Konu öğrenimi ve müfredat takibi yapmak öğrenme güçlüğü olan bireyler için son derece zordur. Öğrenme güçlüğü bireylerin akademik hayatlarında sorunlara neden olduğu gibi bazı durumlarda psiko-sosyal problemlere de neden olabilir.

Öğrenme güçlüğünün zeka geriliği ile ilişkili olduğu söylemleri yanlıştır. Öğrenme güçlüğü tanısı konulabilmesi için zeka düzeyinin normal ya da normal üzeri olması şartı aranmaktadır.