ÖĞRENME GÜÇLÜĞÜ


Öğrenme güçlüğü, zeka düzeyi normal ya da normal üzeri olan bireylerin eğitim ortamı ve güdülenme sürelerinde belirgin bir farklılık olmamasına rağmen akademik olarak; konuşma, okuma, yazma, aritmetik ya da diğer okul becerilerinin bir veya birden fazlasının gelişimini olumsuz yönde etkileyebilen nöro-biyolojik bir bozukluktur.