ÖZEL ÖĞRENME GÜÇLÜĞÜ


Bazı çocuklar belirli bir alanda; dinleme, yazma, konuşma, matematik becerileri kazanılmasında veya sosyal iletişim becerilerinde sorunlar yaşarlar. Bu sorunlar zeka geriliği veya eğitim olanaklarından kaynaklanmıyorsa özel öğrenme güçlüğü olarak adlandırılır. Özel öğrenme güçlüğü olan çocukların zekâ düzeyleri yaygın söylemlerin aksine genelde normal ya da normalin üzerindedir.Özel öğrenme güçlüğünün çesitleri; diskalkuli, disgrafi ve yaygın olarak görülen disleksidir.