ÖĞRENME GÜÇLÜĞÜ


Zeka düzeyi normal ya da normalin üzerinde olan çocukların merkezi sinir sistemindeki bir fonksiyon bozukluğu sonucu bir ya da birden fazla öğrenme alanında güçlük yaşamaları ile kendini gösteren sorun, öğrenme güçlüğü olarak tanımlanır. Öğrenme güçlüğünün üç türü vardır. Bunlar;

*Disleksi (okuma becerilerinde güçlük)
*Disgrafi (yazma becerilerinde güçlük)
Diskalkuli ( matematik becerilerinde güçlük)
Olarak sınıflandırılır.

Öğrenme güçlüğü yaşayan çocuklar, okuldaki müfredata göre konu takibi yapmakta ve akranları ile aynı anda aynı öğrenmeleri gerçekleştirmekte zorlanırlar. Öğrenme stilleri farklı olduğu için okuldaki eğitim bu çocuklar için yeterli olmaz. Öğrenme güçlüğü olan çocukların okuldaki eğitim dışında bireysel eğitim desteği alması gerekir çünkü öğrenme güçlüğünün bilimsel olarak kanıtlanmış herhangi bir ilaç tedavisi yoktur. Tedavi, çocuk için hazırlanan BEP (bireysel eğitim programı) ile gerçekleşir. Bu eğitim desteği sayesinde amaçlanan çocukların okulda öğrenemediği ve eksik kalan bilgilerini tamamlayarak içerisinde bulundukları eğitim dönemi içerisinde kendilerinden beklenen akademik becerilerin kazanımını sağlamaktır.