MATEMATİKTE ÖĞRENME GÜÇLÜĞÜ


Matematikte kavramayı geliştirme önemli fakat güç bir hedeftir. Öğrencilerin matematikteki öğrenme güçlüklerini ve bu güçlüklerin kaynağını bilmenin, onları gidermek için farklı öğretim yöntemleri bulmanın, bu hedefe ulaşmada önemli bir adım olduğunu belirtilmiştir. Matematiğin farklı konularındaki öğrenme güçlüklerini ortaya çıkarmak üzere yapılan birçok çalışma vardır. Tall (1993), matematikte öğrenme güçlüklerini araştırmak için uygulanan değişik çalışmalarda tespit edilen güçlüklerden bazılarını şöyle sıralamıştır: temel kavramların yetersiz bir şekilde kavranması, sözel problemleri matematiksel olarak formüle etmedeki yetersizlik ve cebirsel, geometrik ve trigonometrik becerilerdeki eksiklik. Tall ve Razali (1993) yaptıkları çalışmada; öğrenme güçlüklerinin, öğrencilerin kavramları kullanma ve işlemleri koordine etmede yoğunlaştığını belirtmişlerdir. Keza, işlemsel olarak algılayanların karşılaştıkları güçlüklerin kavramsal olarak algılayanların karşılaştıkları güçlüklerden daha çok olduğunu ifade etmişlerdir. Yapılan çalışmalar güçlükleri giderme çalışmalarının, güçlükleri belirleme çalışmalarından oldukça az olduğunu göstermiştir. Güçlükleri gidermeye yönelik olarak bilgisayar programları, görselleştirme, uygun materyal kullanımı ve öğrenme güçlükleri doğrultusunda öğretimi yeniden tasarlamanın kullanıldığı görülmüştür. Hem matematikte hem de diğer alanlarda öğrencilerin sıklıkla yaşadıkları öğrenme güçlükleri tespit edilerek bunları gidermeye yönelik yöntemler geliştirilmesi önem taşımaktadır.

Kaynak: Tatar, E. ve Dikici, R. (2008) Matematik Eğitiminde Öğrenme Güçlükleri. Mustafa Kemal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 5 (9), 183-193.