MATEMATİK ÖĞRENME BOZUKLUĞU (DİSKALKULİ) BELİRTİLERİ NELERDİR?


● Rakamları ve aritmetik sembolleri tanımada zorlanma,
● Rakamları seçme ve yazmada hata yapma,
● Ritmik saymayı öğrenmekte, tek, çift saymada güçlük,
● çekme, sayarken sayıları atlama, sıralama yapmada zorlanma,
● +, – , x ve diğer işaretleri saptama ve bunları doğru kullanmakta zorlanma,
● Toplama, çıkarma, çarpma, bölme işlemlerinde zorlanma,
● Matematik problemlerinde sonuca ulaşmayı sağlayan işlem sırasını oluşturamama,
● Çarpım tablosunu ezberleyememe veya birkaç gün içinde unutma,
● Hafıza problemleri yaşayarak, çok basit hesap hataları yapma,
● Matematiksel sembolleri birbiri ile karıştırma,
● Sağ-sol kavramını öğrenememe veya sürekli bu konuda hata yapma,
● Dikkat bozukluğu, konsantre olamama,
● Tarih, saat, zaman kavramlarına hakim olamama,
● Geometrik şekil – cisimleri ve şekillerle ilgili bağıntıları öğrenmede güçlük.
● İşlemlerde sürekli parmak saymak zorunda kalma,
● Matematiğe karşı endişe veya olumsuz tutum,
● Çarpım tablosunu ezberleyememe, çabuk unutma,
● Akıl yürütme yöntemlerini ve çok aşamalı hesaplama yöntemlerini öğrenmekte
zorluk,
● Mesafe, ağırlık, uzunluk, zaman tahmini yapamama.