GELİŞİMSEL DİSLEKSİNİN TİPLERİ


Gelişimsel disleksinin bir çok tipi vardır. Gelişimsel disleksi kişiden kişiye değişiklik görülür. Gelişimsel dislekside; okuma, yazmada bozulmalar görülür. Disleksinin, bir çok tipi farklı şekillerde görülür. Gelişimsel disleksi, okuma yeteceğini kazanamayan bireylerde görülür. Disleksinin bir alt tipinde, sesli okurken bozulmalar görülür. Bazı bireyler anlamlı kelimeleri okuyabilirken, bazı bireyler anlamlı kelimeleri okuyamaz. Bazı bireyler ise anlamsız kelimeleri okuyabilirken, bazı bireyler ise anlamlı kelimeleri okuyamayabilir. Bazı bireylerde, okumada zorluk görülür; bazı bireyler ise yazmada bozulmalar görülür.

Castles, A., & Coltheart, M. (1992). Varieties of developmental dyslexia, Cognition, 149-180.