DİSPRAKSİ NEDİR?


Yapılan son araştırmalar sonucunda disleksi ile dispraksi arasında güçlü bir ilişki olduğu bulunmuştur.Ancak ikisi de özgül öğrenme güçlüğünün bir çeşidi olduğu için birbirleriyle karıştırılabilmektedir. Dispraksi, “Hareket organizasyon bozukluğu” veya “Beceriksiz çocuk sendromu” olarak bilinen beyin temelli ince ve kaba motor hareketlerinin bireyin zeka yaşından daha düşük seviyede olmasıdır. Dispraksi genel olarak disleksinin özelliklerine benzemektedir.