DİSLEKTİK BİREYLERİN BEYİN YAPISI NASILDIR?


Dislektik bireylerde beyninin sağ ve sol yarım kürelerinin yeterince gelişmediği, beynin yapısının ince ve dar olduğu gözlemlenmiştir. Disleksiye neden olanlar faktörler kesin olarak bilinmemekle ve her bireyde farklılık gözlemlenebilmekle beraber; kalıtımın, doğum öncesi ve doğum sonrası etmenlerin de disleksiyle ilişkili olduğu düşünülmektedir.