Disleksiyle İlgili Yanlış Bilinenler


Disleksiyle ilgili bazı yanlış inançlar bulunmaktadır. Ayna yazısı adı verilen yazıyı tersten yazma, harf ya da kelimelerin yerini değiştirme durumunun sadece disleksiye sahip bireylerde görüldüğü inanışı bunlardan bir tanesidir. Oysa ayna yazısı ile yazmayı öğrenme döneminin olağan sürecinde karşılaşılabilmektedir. Ancak, acemilikten sonra da sürerse disleksiden şüphelenilmesi gerekmektedir. Bir diğer yanlış inanış da disleksinin yaş ilerledikçe geçtiği düşüncesidir. Araştırmalar bozukluğun yetişkinlikte de devam ettiğini göstermiştir. Disleksiyle ilgili yanlış inançların en önemlilerinden biri de bu durumun zekâ düzeyi yüksek olan bireylerde görülemeyeceğidir. Oysa disleksiye sahip tüm bireylerin zekâ düzeyleri düşük olmadığı gibi özel yetenekli de olabilmektedirler.