DİSLEKSİNİN SOSYAL GELİŞİME ETKİSİ


Disleksi normal ya da normal üzeri zeka düzeyine sahip bireylerin okuma, okuduğunu anlama gibi problem yaşamasına sebep olan ôğrenmr güçlüğü türlerinden biridir. Dislektik bireylerin eğitim hayatlarındaki başarısızlık sebebiyle benlik saygıları düşebilir. Okuldaki akranları tarafından örslenebilir ve akran zorbalığına maruz kalabilirler. Ayrıca dislektik bireylere bazı durumlarda sözel olmayan öğrenme güçlüğünün de eşlik ettiği gözlemlenmiştir. Sözel olmayan öğrenme güçlüğü sosyal ve duygusal mesajları okuyamama gibi problemlere neden olmaktadır.