DİSLEKSİNİN FARKINDA MIYDINIZ?


Disleksi, genellikle ilkokul yıllarında ortaya çıkan kişilerin okuma, yazma ve okuduğunu anlama becerisi başta olmak üzere akademik hayatını doğrudan etkileyen bir güçlüktür. Disleksi nörolojik temelli bir güçlük olup nedeni henüz bilinmemektedir. Yapılan birçok araştırma disleksi olan bireylerin fonolojik yetilerinin diğer bireylere göre daha düşük olduğunu göstermektedir. Bu yüzden disleksi olan bireyler okuduklarını anlamakta güçlük yaşarlar. Çocuğun okuduğunu anlamlandırması için beyindeki fonolojik işlemleri yerine getiren bölgenin aktif olması gerekir. Bununla ilgili çalışmalar günümüzde hala devam etmektedir. Ancak disleksi tipik bir beyin hasarı değildir. Disleksi bilginin beyin fonksiyonları tarafından işlenmesi ile ilgili bir mekanızmadır. Biyolojiktir yani genetik olarak aktarılır. Cinsiyetler arası farklılıklara bakıldığında ise erkeklerde kızlara oranla daha fazla görülür.