DİSLEKSİ’NİN ERKEN TANI KRİTERLERİ


OKUL ÖNCESİ DÖNEMİ BELİRTİLERİ

Dil Alanı

· Geciken Konuşma

· Kelimeleri doğru telaffuz etmekte güçlük

· Sözcük dağarcığının yetersiz olması

· Sözcük bulmada ve isimlendirmede güçlük

· Temel sözcükleri karıştırmak

· Hece çevirmek

· Harf ses ilişkisini öğrenmede güçlük

· Kafiyeli sözcüklerde güçlük

· Peltek konuşma

· Sözlü ifadede sorun yaşama