DİSLEKSİ VE MATEMATİK


Bazı dislektik çocuklar matematikte iyiyken, bazıları ise matematiğin bazı alanlarında zorluk yaşamaktadır. Matematik becerileri zayıf olan disleksili çocuklar için işleme başlamadan önce artı, toplama, çıkarma, gibi matematiksel işlemlerin iyice açıklanması gerekmektedir. Disleksi tanısı almış çocukta diğer güçlükler görsel/algısal becerilerde, yön kavramında, sıralamada, kelime becerisinde ve hafızada gözlemlenebilir.