DİSLEKSİDE ERKEN TANININ ÖNEMİ


İlkokulun son dönemlerinde özel öğrenme güçlüğü konulan çocukların yarısından azı başarılı bir gelişim gösterirken, tanının erken çocukluk döneminde konulduğu durumlarda çocukların çoğunun akranlarıyla aynı düzeye ulaşabildiği gözlemlenmiştir. Bu nedenle disleksi tedavisinde erken tanı büyük önem taşır. Eğer tanının konulması orta öğretim dönemine kadar gecikirse tedavi süreci daha uzun ve zorlu gerçekleşir.