DİSLEKSİDE ÇEVRESEL FAKTÖRLER ETKİLİ MİDİR?


Disleksiye neyin ya da nelerin sebep olduğu tam olarak netliğe kavuşmuş değildir. Konuyla ilgili birçok hipotez bulunmakla beraber, bilimsel araştırmalar ve çalışmalar devam etmektedir. Şu ana kadar yapılan çalışmalar sonucunda dislekside bazı genlerin etkili olabileceği, buna bağlı olarak disleksinin gelişimsel ve kalıtımsal bir bozukluk olduğu düşünülmektedir.