DİSLEKSİDE BİREYSEL EĞİTİMİN ÖNEMİ


Disleksi tanısı almış çocuklar ve aileleri birçok konuda desteğe ihtiyaç duyar. Disleksili çocuklarda öğrenme diğer çocuklara göre daha farklı gerçekleşir. Mevcut eğitim sistemi bu öğrencilere yönelik öğrenme stilleri konusunda yetersiz kalmaktadır. Bu nedenle disleksinin erken dönemde fark edilmesi ve beraberinde bireysel eğitim desteğine başlanması disleksi semptomlarını azaltacak ve çocuğun öğrenmesini olumlu yönde etkileyecektir. Bireysel eğitim sayesinde çocuk bilişsel, psiko-sosyal ve akademik açıdan desteklenir. Bireysel eğitimle birlikte çocuk öğrenmeye güdülenir ve bu sayede çocuğun öğrenebileceğine ve başarabileceğine inancı artar. Kısacası bireysel eğitim çocuğun okula ve hayata uyumunu kolaylaştırır.Erken tanı ile bireysel eğitime de erken başlanması farklılıkların güçlüğe dönüşmesini önler.