DİSLEKSİ YALNIZCA BİR ALANDA GÖZLENEN BİR GÜÇLÜK DEĞİLDİR


Disleksi çeşitli alanlardaki aksaklıkların bir sonucudur. Disleksisi olan, okumada güçlük çeken çocuklarda bu aksaklıkların hepsine rastlanamayabileceği gibi birden fazlası da gözlemlenebilir. Bu aksaklıklar;

•Bellek Aksaklıkları
•Ardışık Sıralama Aksaklıkları
•Yön Bilgisinde Aksaklıklar (sağ-sol ayırt edebilme)
•Zaman Kavramı ve Saat Bilgisindeki Aksaklıklar
•Vücut İmgesinde Aksaklıklar
•Devinim Aksaklıkları
•Görmede Aksaklıklar