DİSLEKSİ VE ÖZGÜVEN


Özel öğrenme güçlükleri biyolojik temelli olmasına rağmen psikolojik ve duygusal etkileri de oldukça fazladır. Yapılan araştırmalar, okul öncesi dönemde okuma güçlüğü olabileceği düşünülen çocukların mutlu ve uyumlu bir profile sahip olduğunu ancak okuma evresine geldiklerinde duygusal ve psikolojik problemler yaşandığını göstermektedir. Bu durumun sebepleri çocuğun yaşadığı öfke, hayal,kırıklığı ve kaygıdır. Bu duyguların dışa vurumu ise çocuğun sosyal çevresine karşı olacaktır. Çocuk her yanlış yaptığında ya da bir metni okuyamadığında başarısızlık hissi pekişip özgüven kaybı ve değersizlik hissi artacaktır. Bu nedenle disleksi semptomlarının çocuğun psikolojisi üzerindeki etkisine ve yaşanan özgüven kaybına yönelik psikolojik yardım alınması uzmanlar tarafından önerilir.