DİSLEKSİ VE ÖĞRENME GÜÇLÜĞÜ ARASINDAKİ FARK NEDİR?


Öğrenme güçlüğü normal ya da normal üzeri zeka düzeyine sahip bireylerin okuma, yazma ve matematik gibi alanlarda sorun yaşaması olarak adlandırılır. Öğrenme güçlüğü matematik, okuma ve yazma alanlarında yaşanan güçlüğünün genel adı yani ana başlığıdır. Disleksi ise normal ya da normal üzeri zeka düzeyine sahip bireylerin okuma alanında sorun yaşaması ve akademik olarak başarısız olma durumudur. Disleksi öğrenme güçlüğünün alt türlerinden biridir.