DİSLEKSİ VE DİKKAT EKSİKLİĞİNİN BENZERLİKLERİ NELERDİR?


*Her ikisinde de okuma yazma sorunları bulunabilir.
*Her ikisinde de yazının bozuk olma olasılığı yüksektir.
*Her ikisinde de harflerin tanınması gecikebilir.
*Her ikisinde de sakarlık görülebilir.
*Her ikisinde de ince motor ve kaba motor becerilerde sorun yaşanabilir.
*Her ikisinde de dikkat sorunları gözlenebilir.
*Her ikisinde de sözlü ifade de zorlanma görülebilir.