DİSLEKSİ VE ÇOCUK GELİŞİMİ


Disleksili çocukların normal sınıflarında okuma yazma süreçleri gecikebilir. Bu tür çocukların okuma yazmayı öğrenmek için okumak, hecelemek ve durumla ilgili teknik geliştirmek için özel bir eğitimci veya bir psikolog tarafından eğitilmesi gerekir. Tedaviye başlamadan önce çocuğun öyküsü detaylı olarak alınmalıdır. Öğretmenden detaylı gözlem yapması istenilmelidir. Sonrasında çocuğun disleksiyi yaşama şiddeti ölçülmelidir.

Eş zamanlı bir bozukluk var mı yok mu mutlaka bakılmalı, tedavi sürecine öyle başlanmalıdır. Sürecin bir iki seanslık bir süre olmadığı bilinmelidir. Tedavi sürecini çocuğun disleksiyi yaşama şiddeti ve bu güçlüğün ne zaman teşhis edildiği belirler.