DİSLEKSİ VE BAZI DİSLEKSİ BELİRTİLERİ


DİSLEKSİ,bireyin yapısı ile ilgilidir, nörölojiktir. Merkezi Sinir Sisteminin işleyiş bozukluğundan kaynaklanır ve yaşam boyu devam eder. İlaçla tedavisi yoktur. Doğru eğitim yöntemleriyle akademik başarı daha iyi hale getirilebilir.

1.Sözcük okumanın yanlış ya da yavaş ve çok çaba gerektiriyor olması
2.Okunanın anlamını anlama güçlüğü,
3. Harf, harf söyleme / yazma güçlükleri,
4.Yazılı anlatım güçlükleri,
5.Sayı algısı, sayı gerçekleri ya da hesaplama güçlükleri,
6.Sayısal uslamlama ( akıl yürütme ) güçlükleri