DİSLEKSİ TESTİ NEDİR?


Zeka düzeyi normal ya da normalin üzerinde olan çocukların okuma, okuduğunu anlama, hızlı okuma gibi alanlarda sorun yaşaması disleksi olarak adlandırılır. Disleksi öğrenme güçlüğünün üç türünden biridir. Disleksiye bazı çocuklarda öğrenme güçlünün diğer türleri de eşlik edebilmektedir. Tanı aşamasında diğer öğrenme güçlüğü türlerinde de olduğu gibi yalnızca disleksiyi tespit etmeye yönelik geliştirilmiş bir test yoktur. Disleksinin tespiti için WISC-IV ve CAS zeka testlerinden yararlanılır.