DİSLEKSİ TESTİ NEDİR?


Disleksi, öğrenme güçlüğünün okuma bozukluğu olarak tanımlanan alt türlerinden biridir. Disleksi normal ya da normal üzeri zeka düzeyine sahip bireylerin okuma, okuduğunu anlama problemleri yaşaması sonucu akademik başarısızlığa neden olmaktadır.

Özel olarak disleksinin tespitine yönelik geliştirilmiş bir test yoktur. DSM-V tanı kriterlerine göre hazırlanmış bir akademik değerlendirme uygulanır. Bu değerlendirme öğrenme güçlüğünün tüm alt türlerini sınamayı kapsar. Değerlendirme sonucunda zeka ile ilgili bir anormallikten ya da eşlik eden farklı bir sorundan şüpheleniliyorsa CAS veya WISC-IV zeka testlerinden birinin uygulanması gerekir.