DİSLEKSİ TESTİ NEDİR?


Yalnızca disleksinin tespitine yönelik geliştirilmiş bir test yoktur. Birey DSM-V tanı kriterlerine göre hazırlanan akademik bir değerlendirmeye alınır. Akademik değerlendirme sonucu zeka düzeyi ile ilgili herhangi bir problemden şüpheleniliyor ya da eşlik eden başka bir problem olduğu düşünüluyorsa CAS ya da WISC-IV zeka testleri uygulanır.