DİSLEKSİ TESTİ NEDİR?


Disleksi özel öğrenme güçlüğünün okuma bozukluğu olarak tanımlanan türüdür. Disleksinin tespiti DSM-5 tanı kriterleri dikkate alınarak uygulanan akademik değerlendirme ile gerçekleşir. Yalnızca disleksinin ya da öğrenme güçlüğünün tespiti için geliştirilmiş bir test bulunmamaktadır. Akademik değerlendirme sonucu disleksiye farklı bir durumun eşlik ettiği ya da zeka düzeyinde anormallik olduğu düşünülüyorsa CAS ve WISC-IV zeka testlerinden birinin uygulanması gerekir.