DİSLEKSİ TESTİ


Öğrenme güçlüğü türlerinin her biri için tanı konulması dikkat ve uzmanlık gerektiren bir değerlendirme sürecini içerir.

Öğrenme güçlüğü tanı ve değerlendirilmesi 2 aşamada gerçekleşir.

İlk aşama “Tıbbi Değerlendirmedir”.
Tıbbı değerlendirme, herhangi bir patolojik durum olup olmadığını belirlemek için yapılan; kulak-burun-boğaz, nöroloji, göz hekimleri ve çocuk psikiyatristerinin muayenelerini içerir. Aynı zamanda tıbbi değerlendirme ile psikiyatristler tarafından çocukta öğrenme güçlüğü semptomları tespit edilmiş ise öğrenme güçlüğü tıbbi tanısı konulur. Bu tanı ile çocuk eğitim hayatı içerisinde bazı yasal haklara sahip olur.

İkinci aşama ise “ Psiko-eğitsel Değerlendirmedir”.
Psiko-eğitsel değerlendirme, gelişim özelliklerinin, zeka düzeyinin, görsel-işitsel algının, okuma-yazma-matematik becerilerinin değerlendirilmesini kapsar. Bu değerlendirme ile disleksi semptomlarının ne oranda seyrettiği ve disleksinin şiddeti belirlenerek; değerlendirme sonucu çocuğun akademik olarak yetersiz olduğu alanlar tespit edilmiş olup bu alanları desteklemeye, çocuğu akranlarının düzeyine ulaştırmaya yönelik bireysel bir eğitim destek program hazırlanır.

Psiko-eğitsel değerlendirme sürecinde aile ile görüşme, anamnez alma, gözlem yapma ve ihtiyaç duyulur ise bazı bireysel test ya da ölçeklerden yararlanılır. Gerekli görüldüğü noktada öğrenme güçlüğü tanısı için en çok başvurulan testler WISC-4 Zeka Testi ve CAS testidir. Bu iki test öğrenme güçlüğü tanılama sürecinde yardımcı testlerdir. Ancak bilimsel olarak bakıldığında ve literatürler incelendiğinde yalnızca öğrenme güçlüğü tanısı koymak için geliştirilmiş bir test yoktur. Yukarıda adı geçen testler öğrenme güçlüğü tanı sürecinde sonucu desteklemek için ihtiyaç duyulursa başvurulan testlerdir. Hiçbiri tanılama için tek başına yeterli değildir.