DİSLEKSİ TEDAVİSİ NE KADAR SÜRER?


Disleksi tedavisi birey için hazırlanan özel eğitim programları doğrultusunda akademik destek ile gerçekleşir. Tedavinin ne kadar süreceği çeşitli faktörlere göre değişkenlik göstermektedir. Bunlar;

– Disleksinin şiddeti,
– Eşlik eden farklı bir tanının olup olmadığı,
– Bireyin zeka düzeyi,
– Bireyin yaşı ve bulunduğu eğitim kademesi,
– Aile ve okul işbirliği,
– Akran İlişkileri,
– Psiko-sosyal etmenlerdir

Bu faktörlere bağlı olarak disleksi tedavi sürecinin ne kadar olacağı, eğitimin ne sıklıkta olması gerektiği farklılık göstermektedir.