DİSLEKSİ TEDAVİSİ NE KADAR SÜRER?


Disleksi tedavisi akademik destekle gerçekleşir. Bireysel olarak hazırlanan eğitsel programlar ile birey disleksi semptomlarını tolere edebilen ve akademik olarak içerisinde bulunduğu eğitsel kademeyi kendi başına takip edebilen kadar desteklenir. Tedavinin ne kadar süreceği birden fazla faktör bağlıdır. Bunlar;

-Zeka düzeyi
-Yaş
-Eğitsel eksiklikler
-Disleksinin şiddeti
-Eşlik eden başka bir sorunun olup olmaması
-Aile ve okul idaresi iş birliği
-Psiko-sosyal durum

olarak sıralanabilir.